Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi

RSİM Oyunları Donanımlı Hekim Yetiştirme Simülasyon Eğitimi Gerçekleştirilmiştir.

31 Mayıs 2021 Pazartesi

Teknolojinin ilerleme hızına paralel olarak, tıp fakültesi eğitimi de klasik eğitim ve öğretim kalıplarının dışına çıkmıştır. Bu nedenle alanında daha donanımlı ve hasta bakım becerileri yüksek hekimler yetiştirmek amacıyla simülasyon sistemlerinin yer aldığı bir eğitim döngüsünün oluşturulduğu program dahilinde COVİD-19 pandemi döneminde kesintiye uğrayan eğitim basamağına destek olmayı amaçladığımız projemiz TÜBİTAK 2237-A bilimsel eğitim etkinliği destek projesi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsam doğrultusunda 18 farklı üniversiteden 36 Tıp Fakültesi son sınıf öğrencimiz etkinliğe davet edilmiştir. Yedi gün boyunca devam edecek olan etkinlik, pandemi önlemleri doğrultusunda iki etap oluşmakta ve  Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Travmaya yaklaşım, Nörolojik acillere yaklaşım, Pediatrik aciller, Dahili-Cerrahi aciller, Kadın doğum gebe hasta yönetimi, Ambulansta hasta transportu, ASM/TSM Akılcı ilaç uygulaması, Hasta-Hekim-Hasta yakını iletişim becerisi ve grup dinamiği etkinlikleri olarak planlanmıştır. Bu etkinliğin ortaya çıkması esnasında hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sayın Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN başta olmak üzere Sayın rektör yardımcımız Prof. Dr. Adnan YILMAZ, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ömer ŞATIROĞLU, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. başkanı Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D: başkanı Doç. Dr. Kenan KADIOĞLU, Aile Hekimliği A.D. Başkanı Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ ve Dr. Hüseyin DEDECAN’a teşekkürü bir borç biliriz.
Doç. Dr. Özlem BİLİR
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERSUNAN
Uzm. Dr. Alpaslan ÜNLÜ
Arş. Gör. Dr. İsmail ATAŞ
Arş. Gör. Dr. Yalçın GÜZELEL