Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi

RSIM S.T.A.B.L.E Eğitimi 2019 Yapıldı

04 Kasım 2019 Pazartesi

Simülasyon uygulamalarıyla yenidoğanın resusitasyon sonrası ve transport öncesi stabilizasyon kursu 2-3 kasım 2019 tarihinde illgili hemşire, uzman, asistan uzman katılımcılarıylla tamamlandı.
1. GÜN

1. Modül. Şeker ve Güvenli Bakım (Umbilikal ven ve arter kateteri sunumlarıyla) Sugar and Safe Care (+Umbilical Venous and Arterial Catheterization)

 

2. Modül. Isı (Temperature) + 3. Modül – Havayolu (Airway) 1. bölüm


3. Modül. Havayolu Bölüm 2 (Airway Part 2)

 

2. GÜN

4. MODÜL. KAN BASINCI (Blood Pressure)5. MODÜL. Laboratuvar + Duygusal Destek


6. MODÜL (İletişim + Kalite)