Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi

Organizasyon Şemamız

Koordinatör
Prof.Dr. Ömer ŞATIROĞLU

Koordinatör Yardımcıları ve Görev Dağılımları

Eğitim
Prof. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ

Bilimsel Çalışma ve Ar & Ge Faaliyetleri
Prof. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Dilek KARADOĞAN

Gelirler, Giderler ve Kaynak Aktarımı

Prof. Dr. Levent TÜMKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Atillay TOPÇU

Kalite ve Akreditasyon

Doç. Dr. Dilek KARADOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi
 Atillay TOPÇU

Tanıtım, Reklam
Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Prof. Dr. Remzi Adnan AKDOĞAN