Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi

Organizasyon Şemamız

Koordinatör
Prof.Dr. Ömer ŞATIROĞLU

Koordinatör Yardımcıları ve Görev Dağılımları

Eğitim
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Doç. Dr. Özlem BİLİR

Bilimsel Çalışma ve Ar & Ge Faaliyetleri
Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU

Gelirler, Giderler ve Kaynak Aktarımı
Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ

Kalite ve Akreditasyon
Dr. Öğr. Üyesi Başar ERDİVANLI
Doç. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU

Tanıtım, Reklam
Doç. Dr. Özlem BİLİR
Dr. Öğr. Üyesi Başar ERDİVANLI