Hakkımızda

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde simülasyona dayalı tıp eğitimi deneyime dayalı öğrenmenin iyi örneklerinden biridir. Öğrencinin henüz hasta ile karşılaşmadan önce, hastaya zarar vermeden, tekrarlayarak, hata yapıp, hatalarından öğrenerek deneyim kazanmasına olanak verir. Öğrenciye performansı üzerinde düşünmesi için gerekli eğitsel ortamı hazırlar. Senaryolar istenildiği gibi hazırlanabilir, olası tüm durumlar test edilebilir. Böylesi bir eğitsel ortamda uygun beceri eğitim yöntemlerinin de desteği ile öğrenilenlerin klinik ortamlardaki öğrenmelere transferi arttırılmış olur. Simülasyona dayalı eğitimler her öğrencinin öğrenmesine fırsat tanıyan, eşitlikçi, yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme stillerine hitabeden ortamlardır. Ancak bu farklı eğitim ortamları, eğitim araçları gerektirdiğinden hem daha pahalı hem de planlama ve uygulama süreci açısından zaman alıcıdır.
       Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile hayırsever bir işadamının bağışı  ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi nin danışmanlığı ile kısa adı ®SİM olan RTEÜ Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi fakültemiz dekanlık binasında yaklaşık 1900m2 alanda kurulmuştur. Acil, yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane, standart hasta odası, Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (Objective Structured Clinical Examination-OSCE) odaları, evde sağlık hizmetleri odası, Temel Beceri laboratuvarı, debrifing (çözümleme) odaları, destek alanları (depo, teknik alan vs) ve ambulansı bulunarak fiziki yapılanması tam bir hastane gerçekliğinde olan merkezimizde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde mezuniyet öncesi ve sonrası hekimlere eğitim imkanı sunulmaktadır. Merkezimizde teknolojinin eğitimde  kullanılması anlamında sadece simülatörler değil sanal hasta uygulamaları (Bodyinteract, Take the Winds, Portekiz) ile de eğitim desteklenmektedir. Yine simülasyon merkezi yönetim ve işletim sistemi (Learning Space,CAE,ABD) ile bilgisayar teknolojilerini en iyi kullanan çağımız öğrencilerinin yaptıkları her türlü uygulama ve girişimin kamera ve ses kayıtları debrifing odalarında çözümlenerek öğrencilerin hatalarından öğrenmelerine fırsat verilmektedir. OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav) odaları ile öğrencilere simüle/standardize hastalarla iletişim, ekip çalışması, motivasyon, hasta ve çalışan güvenliği gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır. Simüle hasta olacak sağlamlar için duyurular yapılmaya başlanmış olup, eğitimleri tamamlanıncaya kadar tiyatro oyuncularından destek alınmaktadır. Merkezimiz devlet millet elele vererek çağımızın gerektirdiği imkanların bilim yuvaları olan üniversitelerimize kazandırılması için eğitime önem veren ‘’ en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır’’ düşüncesinde  olan vatansever bağışçı işadamlarımızın özel-kamu ortak çalışmasına çok güzel bir örnektir.
       Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak kullanım protokolü yani afiliasyon kapsamında olan hatta genel olarak bakıldığında tüm devlet üniversitesi tıp fakültelerindeki en kapsamlı ve en donanımlı yapıya sahip olan merkezimizde sadece tıp fakültemiz doktor adayları için değil, multidisipliner yaklaşımla meslekler arası işbirliği kapsamında diğer sağlık eğitimi veren birimlerle, sağlık eğitimi almak isteyen emniyet, askeriye, itfaiye gibi ilimiz ve hatta cevre komşu ülkeler de dahil olmak üzere bölgemiz kurumlarına hizmet verilmesi planlanmaktadır. Böylece fakültemiz alanında uzman öğretim üyeleri ile tıp eğitimi alanında dünya standartlarını yakalamış, en iyi tıp fakülteleri ile yarışır hale gelmiş, marka bir tıp fakültesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
®SİM