Organizasyon Şemamız

Koordinatör
Prof.Dr. Ömer ŞATIROĞLU

Koordinatör Yardımcı ve İdari Sorumlu

Prof. Dr. Cüneyt ARDIÇ

Koordinatör Yardımcı
Dr. Öğr. Üyesi Atillay TOPÇU


Eğitim & Seminer
Prof. Dr. Özlem BİLİR
Prof. Dr. Cüneyt ARDIÇ

Bilimsel Çalışma ve Ar & Ge Faaliyetleri
Doç. Dr. Dilek KARADOĞAN
Öğr. Gör. Çiğdem KANBUROĞLU

Gelirler, Giderler ve Kaynak Aktarımı

Prof.Dr. Ömer ŞATIROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Atillay TOPÇU

Tanıtım, Reklam
Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Doç. Dr. Başar ERDİVANLI